This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Да сбъдваме заедно мечтите си

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

БС-33.14-1-015 / 28.09.2015

Източник на финансиране:

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Бюджетна линия:

33.14 - 2015

Основни дейности по проекта:

1. Екип за организация и управление. 

2. Сформиране на групи и създаване на условия за реализация на дейностите на групите. 

3. Дейности на групите. 

4. Обучение по тема „Социално предприемачество”. 

5. Популяризация на проекта.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Създаден успешен модел за ранно професионално ориентиране и изграждане на лидерски умения; 

- Придобити основни познания по теми, като: професионално ориентиране, предприемачество, лидерство и благотворителност; 

- Повишени езикови и социални умения на учениците; 

- Сведени до минимум отсъствия, поради несправяне с учебния процес и в последствие постепенно отказване от обучение; 

- Ученици от 7-ми и 8-ми клас и техните родители посетиха 4 средни учебни заведения: 2 на територията на гр. Горна Оряховица и 2 на територията на гр. Велико Търново и се запознаха лично с материалната база, специалности и възможности за продължаване на образованието след завършване на 7-ми, 8-ми клас; 

- Проведени 36 учебни часа ( 2 пъти месечно по 2 учебни часа) , по теми в следните направления: развитие на речевите и комуникативните умения по български език, професионално ориентиране и предприемачество, лидерство и благотворителност;  

- Проведени месечни мероприятия: Ден на толерантността; Ден на отворените врати; акция за набиране на дрехи и играчки и дарението им в Дом за деца в гр. Стражица; акция „четене на книги на малките”, реализирана в Детски градини на територията на Общината;  

- Проведени 2 Пролетни Академии.

Период на изпълнение:

01.10.2015 - 30.06.2016 г.

Обща стойност на проекта:

14 431.97 левa

Партньор по проекта:

Сдружение „Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков” - с. Джулюница

Изтегли:
   31.10.2015 г. Дейности по проекта
   30.11.2015 г. Празник на толерантността
   30.12.2015 г. За предприемачеството, благотворителността и още нещо…
   29.01.2016 г. Продължават дейностите по проект „Да сбъдваме заедно мечтите си”
   29.02.2016 г. За доброволчеството и още нещо…
   31.03.2016 г. Учениците наблягат на езиковата подготовка
   28.04.2016 г. Азбука на предприемачеството
   31.05.2016 г. Имам идея
   30.06.2016 г. Приключват дейностите по проект “Да сбъдваме заедно мечтите си“

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |