This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Министерство на младежта и спорта

Основни дейности по проекта:

1. Извършване на строително ремонтни дейности, включваща следните етапи: 

- Подготвителен етап – което от своя страна включва подравняване на съществуваща кортова настилка; частично коригиране нивото и отнемане на повърхностен слой на кортова настилка; изкоп в земни почви за фундаменти ограда пана от мрежа; почистване от ръжда на съществуващи осветителни мачти, натоварване и превоз на земни маси и строителни отпадъци. 

- Етап на осъществяване на СМР на съществуваща спортна площадка – включва доставка и полагане бетон; изработка и монтаж стоманена конструкция ограда; грундиране с антикорозионен грунд на стоманени повърхности стойки; боядисване по стоманени повърхности двукратно с алкиден емайллак; боядисване с емайллак осветителни мачти; ремонт настилка тротоарни плочи; ремонт и подмяна на бордюри; саниране и реконструкция стоманобетонови трибуни и стълби; армирана бетонова настилка спортна площадка; направа настилка изкуствена трева; възстановяване осветление върху съществуващите осветителни мачти; доставка и монтаж стоманена входна врата спортна площадка и направа хоризонтална маркировка на площадка с перли. 

- Етап на финализиране – включва доставка и монтаж на седалки с облегалки; изработка и монтаж пейки – неподвижни, доставка и монтаж на врати футболни. 

2. Осъществяване на строителен надзор по проекта.

Период на изпълнение:

01.12.2014 - 30.09.2015 г.

Обща стойност на проекта:

295 571.61 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |