This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Здравеопазване без граници

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007 - 2013

Основни дейности по проекта:

В рамките на проекта са предвижда провеждането на няколко ключови събития за обмен на здравна информация и знания по отношение на Европейската референтна мрежа за предоставяне на трансгранични здравни услуги. Освен придобиване на конкретна информация и знания, друга важна задача е развитието на трансгранична мрежа в здравеопазването чрез лични контакти и обмяна на опит и практики.  

Дейности по проекта: 

• Изготвяне на Кодекс за професионална етика при предоставянето на трансгранични здравни услуги; 

• Провеждане на специализирано обучение на общо 60 български и румънски лекари по международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване; 

• Подобрено трансгранично сътрудничество в сферата на здравеопазването в региона Велико Търново - Телеорман;  

• Повишена информираност за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване;  

• Проучване на добри практики в областта на предоставянето на трансгранични медицински услуги и помощ; 

• Внедряване на нови технологии за здравеопазването.

Постигнати резултати от осъществения проект:

• Изготвяне на Кодекс за професионална етика при предоставянето на трансгранични здравни услуги. 

• Провеждане на специализирано обучение на общо 60 български и румънски лекари по международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване. 

• Подобрено трансгранично сътрудничество в сферата на здравеопазването в региона Велико Търново - Телеорман.  

• Повишена информираност за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. 

• Проучване на добри практики в областта на предоставянето на трансгранични медицински услуги и помощ.

Период на изпълнение:

24.08.2013 - 23.08.2014 г.

Обща стойност на проекта:

69 127.00 euro

Партньор по проекта:

Община Лясковец и Окръжна Медицинска ассоциация Телеорман, Александрия

Изтегли:
   Прессъобщение начална пресконференция
   Прессъобщение финална пресконференция
   Кодекс за професионална етика при предоставянето на трансгранични здравни услуги

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |