This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Българска национална култура и наследство – богатство и многообразие от обреди и обичаи

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Основни дейности по проекта:

Основните дейности по проекта са: създаване на 50 кратки филми за нематериалното културно наследство, 7 от които за ромската обредност; обобщаващ филм за съхранени български обредности, филм за Петропавловския събор; създаване и поддръжка на онлайн платформа за нематериалното културно наследство на България и мобилно приложение за платформата; информационна кампания за популяризиране на платформата за нематериално културно наследство в България и Норвегия. 

Проектът като цяло е насочен към широката общественост, целевата група обхваща: лица, интересуващи се от нематериалното културно наследство на България, изследователи, студенти, туристи, НПО, културни институти и др. Основните ефекти от изпълнението на проекта, в дългосрочен план ще бъдат: съхранено нематериално културно наследство от българската и ромската обредност; подобрена достъпност на българското нематериално културно наследство за обществеността; принос за насърчаване на междукултурния диалог и повишаване на информираността на обществото по отношение значимостта на културното многообразие.

Период на изпълнение:

01.11.2014 - 30.04.2016 г.

Обща стойност на проекта:

743 159.50 euro

Партньор по проекта:

Сдружение „СИАС - МИЛОСЪРДИЕ ИНТЕГРАЦИЯ ГРИЖА” и Българо – Норвежко дружество

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |