This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Адаптиране на санитарно помещение в административна сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ 08-ОР / 12.05.2014

Източник на финансиране:

Агенция за хората с увреждания

Основни дейности по проекта:

1. Извършване на строително-монтажни работи на санитарно помещение с цел ремонт и приспособяване на помещението към нуждите на хората с увреждания и създаване на условия, съответстващи с изискванията и националните стандарти за трудова реализация на лица с трайни увреждания. 

2. Адаптиране на санитарно помещение на партерен етаж на община Лясковец и създаване на благоприятни възможности за пълноценна трудова реализация на 4 лица с увреждания. 

3. Достъп до адаптираното санитарно помещение ще имат и граждани с увреждания, ползващи услуги от Информационния център на община Лясковец, който е осигурен със самостоятелен вход, достъпен от прилежаща пешеходна зона за лица с увреждания. 

4. Достъп до адаптираното санитарно помещение ще имат и граждани, посещаващи и пребиваващи в заседателната зала на община Лясковец, където се провеждат пресконференции, работни срещи с представители на различни институции и организация от страната и чужбина. 

5. Промяна на нагласите на обществото спрямо хората с увреждания да имат възможност да участват пълноценно и активно в обществения живот и да бъдат подкрепяни в стремежа си да водят независим живот според собствените си разбирания и желания.

Постигнати резултати от осъществения проект:

1. Ремонтирано и приспособено санитарно помещение към нуждите на хората с увреждания и създадени условия, съответстващи с изискванията и националните стандарти за трудова реализация на лица с трайни увреждания. 

2. Създадени благоприятни възможности за пълноценна трудова реализация на 4 лица с увреждания. 

3. Осигурен достъп до адаптираното санитарно помещение за граждани с увреждания, ползващи услуги от Информационния център на община Лясковец и посещаващи и пребиваващи в заседателната зала на община Лясковец, чрез самостоятелен вход, достъпен от прилежаща пешеходна зона за лица с увреждания. 

4. Повишена информираност на обществото спрямо хората с увреждания и възможността им да участват пълноценно и активно в обществения живот.

Период на изпълнение:

12.05.2014 - 12.09.2014 г.

Обща стойност на проекта:

3960.00 лева

Изтегли:
   31.05.2014 г. Дейности по проекта
   30.06.2014 г. Реализация на проекта
   12.09.2014 г. Дейности по проекта
   12.09.2014 г. Презентация

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |