This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия:

BG051PO002/13/2.2-11

Основни дейности по проекта:

1. Провеждане на обучение за 40 общински служители на тема „Развитие на умения за лична ефективност, организиране и планиране на работното време”; 

2. Провеждане на обучение за 40 общински служители на тема „Умения за работа в екип, координация между отделните звена в общинска администрация”; 

3. Провеждане на обучение за 2 общински служители на тема „Административно регулиране на стопанската дейност". 

4. Провеждане на обучение за 2 общински служители на тема „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми”. 

Период на изпълнение:

01.10.2013 - 30.06.2014 г.

Обща стойност на проекта:

78 052.07 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |