This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ 13 – 13 – 98 / 25.10.2013 г.

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия:

№ BG051PO002/13/1.3-07

Основни дейности по проекта:

1. Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец. 

2. Провеждане на обучения и обществени обсъждания на политики, провеждани от общинската администрация Лясковец. 

3. Изработка на Правила за публично частно партньорство. 

4. Изработване на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти. 

5. Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година. 

6. Идентифициране на проектни идеи и бъдещи проектни партньорства.

Постигнати резултати от осъществения проект:

Постигнати резултати от изпълнението на проекта са: 

- Изготвен социално икономически анализ за територията на община Лясковец; 

- Изработени Правила за публично-частно партньорство за община Лясковец; 

- Изработена методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти; 

- Изготвен Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година; 

- Обучени 10 служителя на общинска администрация, 3 общински съветника и 5 представители на граждански структури за прилагане на методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните политики и проекти; 

- Обучени 2 представители на общинска администрация, 2 общински съветника и 4 представители на граждански сектори за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори. 

- Идентифицирани минимум шест проекта и местни партньорства. 

- Проведени 6 броя мини граждански форуми с участието на 150 местни участници.

Период на изпълнение:

25.10.2013 - 24.07.2014 г.

Обща стойност на проекта:

73 888.03 лева

Изтегли:
   28.01.2014 г. Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |