This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

А12 – 22 – 119 / 23.04.2013 г.

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия:

BG051PO002/12/2.2-07

Основни дейности по проекта:

- Осигуряване на ефективен механизъм за управление на проекта  

- Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности. 

- Провеждане на обучение на 49 служителя на общинска администрация. 

- Повишаване капацитета на общо 49 лица от общинска администрация в това число кметове на населени места. 

- Успешно преминали обученията с получаване на сертификатна 49 служителя. 

- Обучени 6 общински служители по обучение „Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация”. 

- Обучени 4 общински служители по обучение „Връзки с обществеността”. 

- Обучени 6 общински служители по обучение „Система за управление на информационната сигурност на административното звено”. 

- Повишени ключови компетенции на 40 общински служители по лидерски умения и екипна ефективност”. 

- Повишени ключови компетенции на 30 общински служители в рамките на обучение „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти”. 

- Обучени 10 общински служители по обучение „Компютърните приложения в ежедневната ни работа”. 

- Обучени 10 общински служители по обучение „Компетентности за електронно управление”. 

- Обучени 15 общински служители по обучение „Ниво А1 - Английски език”.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Общо обучени 49 служителя на общинска администрация. 

- Повишен капацитет на общо 49 лица от общинска администрация в това число кметове на населени места. 

- Общо 49 служителя, успешно преминали обученията с получаване на сертификат. 

- Обучени 6 общински служители по обучение „Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация”. 

- Обучени 4 общински служители по обучение „Връзки с обществеността”. 

- Обучени 6 общински служители по обучение „Система за управление на информационната сигурност на административното звено”. 

- Повишени ключови компетенции на 40 общински служители по лидерски умения и екипна ефективност”. 

- Повишени ключови компетенции на 30 общински служители в рамките на обучение „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти”. 

- Обучени 10 общински служители по обучение „Компютърните приложения в ежедневната ни работа”. 

- Обучени 10 общински служители по обучение „Компетентности за електронно управление”. 

- Обучени 15 общински служители по обучение „Ниво А1 - Английски език”

Период на изпълнение:

23.04.2013 - 22.04.2014 г.

Обща стойност на проекта:

85 004,39 лева

Изтегли:
   Община Лясковец с одобрен проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за обучение на общински служители
   16.09.2013 г. Покана за участие в пресконференция
   18.09.2013 г. Община Лясковец стартира проект за повишаване квалификацията на служители от общинска администрация Лясковец
   18.09.2013 г. Презентация за проекта

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |