This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

12-11-46 / 09.10.2012 г.

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия:

№ BG051PO002/12/1.1-04

Основни дейности по проекта:

- Извършване на функционални анализи в общините Елена и Лясковец; 

- Провеждане на съпътстващи обучения; 

- Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи;  

- Оптимизиране на структурите и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в административните структури. 

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Изготвени детайлни препоръки и план за оптимизиране на административните структури;  

- Извършен преглед на организационните модели в общинските администрации и изработени функционални анализи;  

- Разработени нови проекти на нормативни актове за изменение и допълнение на вътрешната нормативната уредба;  

- По-добро разпределение на функциите и дейностите между отделните звена в институциите;  

- Добре обучени и мотивирани служители за качествено административно обслужване на гражданите.

Период на изпълнение:

09.10.2012 - 08.04.2014 г.

Обща стойност на проекта:

143 969 лева

Партньор по проекта:

Община Лясковец

Изтегли:
   Стартира съвместен проект на общините Елена и Лясковец по Оперативна програма „Административен капацитет”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |