This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Славейче”, гр. Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Основни дейности по проекта:

В рамките на изпълнение на проекта се предвиждат да бъдат предприети следните енергоспестяващи мерки: 

Енергоспестяваща мярка 1 - Топлинно изолиране на външни стени: Подобряване на топлофизичните характеристики на външни стени и намаляване топлинните загуби; Полагане външна топлинна изолация и измазване външна мазилка. 

Енергоспестяваща мярка 2 - Топлоизолация покрив: Разпокриване на покрива, поставяне хидроизолационна мушама и препокриване; Нареждане дюшеци минерална вата в подпокривното пространство. 

Енергоспестяваща мярка 3 - Подмяна на дървена и метална дограма с нова PVC: Подмяна на съществуваща дървена дограма с нова от PVC профили и стъклопакет. 

Енергоспестяваща мярка 4 - Повишаване ефективността на ОИ подобряване ефективността на топлоотдаване: Подмяна съществуващите чугунени радиатори с нови стомани панелни радиатори с допълнителен ковектор; Подмяна отоплителен котел. 

Енергоспестяваща мярка 5 - Повишаване ефективността на ОИ чрез подобряване ефективността на разпределителната мрежа: Подмяна на съществуваща разпределителна мрежа и вертикални щрангове, оформяне на два клона - северен и южен;  

Енергоспестяваща мярка 6 - Повишаване ефективността на ОИ чрез "Автоматично управление" и "Температура с понижение": Преустройване на отоплителна инсталация, изработване и монтиране на отделни разпределителен и събирателен колектор; Доставка и монтаж на контролер за управление с карта по външна температура; Монтиране на нов мембранен ЗРС. 

Енергоспестяваща мярка 7 - Слънчева инсталация за БГВ: Изграждане на инсталации за оползотворяване на ВЕИ; 

Енергоспестяваща мярка 8 - ЕСМ по осветление 

Енергоспестяваща мярка 9 - ЕСМ по "Разни влияещи" (Подмяна на оборудване)

Постигнати резултати от осъществения проект:

В резултат на изпълнението на проекта са изпълнени следните мерки за подобряване енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Славейче“ : 

Подменена стара дървена дограма с прозорци от PVC профили със стъклопакет с нискоемисионно стъкло и подпрозоречни первази отвън и отвътре и врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост. При подмяна на дограмата са топлоизолирани страниците около прозорци и врати. 

Топлоизолиране на външни стени с експандирани екструдиранпенополистирол с коефициент на топлопроводност λ≤0,036 W/mK. Положена външна декоративна силиконова мазилка влачена структура и полимерна мозаечна мазилка по цокъл. 

Топлоизолиране на покрива с екструдиран пенополистирол XPS 100mm, полагане на хидроизолационна мушама на покрива с пренареждане и подмяна на част от керемидите. Направа на нови обшивки по покрив и надолучни поли от поцинкована ламарина. 

Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация с подмяна на всички стари осветителни тела в сградата с нови луминесцентни енергоспестяващи осветители с ЕПРА, осигуряващи същата осветеност спо-малка мощност. 

С цел повишаване ефективносттана отоплителната система е извършена подмяна и модернизация на отоплителната инсталация в сградата. Подменени са съществуващите чугунени радиатори с нови стоманени двупанелни радиатори. Подменена е съществуващата разпределителна мрежа и вертикални щрангове, обособен отоплителен контур с нова циркулационна помпа и трипътен вентил с автоматичен изпълнителен механизъм за регулиране, водещо до подобряване ефективността на разпределителната мрежа. Преустроена е отоплителната инсталация в котелното, като старият напълно амортизиран котел е подменен с новикономичен с висок КПД, монтирана е регулираща и спирателна арматура и оборудване завъвеждане на система за автоматично управление на отоплението в зависимост от външната температура. Изградена е инсталация със слънчеви колектори за производство на битова гореща вода (БГВ).

Период на изпълнение:

01.07.2012 - 31.01.2014 г.

Обща стойност на проекта:

161 308,32 euro

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |