This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Бюджетна линия:

BG10.REDG.JР

Основни дейности по проекта:

Проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” цели да се повиши качеството на живот на територията на община Лясковец, чрез подобряване условията и обновяването на спортни обекти общинска собственост на територията на град Лясковец. Осъществяването на проектното предожение ще доведе до съхраняване на спортните традиции на град Лясковец, както и ще се спомогне за: 

- Създаването на подходящи условия за развитие на алтернативни спортове и нови спортни постижения в традиционните за град Лясковец – футбол, баскетбол, волейбол и т.н. 

- Подобряване условията за развитие на физическо възпитание и спорт на територията на град Лясковец; 

- Обновяване и модернизиране на материално техническа база съпътстваща многофункционална спортна площадка;  

- Осигуряване на условия за целогодишно използване на материално-техническата база; 

- Осигуряване подход и достъп до спортно съоръжение за хора с увреждания; 

- Предоставяне на безопасни условия за осъществяване на тренировъчна дейност; 

- Подобряване на здравния статус на населението и осигуряване на възможности за социално включване на хора с увреждания чрез спортни дейности.

Обща стойност на проекта:

351 252.23 лева

Собствен принос:

56 039.43

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |