This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Изграждане на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Мерданя, община Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Бюджетна линия:

по мярка 321

Основни дейности по проекта:

1. Извършване на строително монтажни работи заложени за изграждането на Главен клон І; 

2. Изграждане на помпена станция с прилежащите към нея авариен канал и напорен тръбопровод, както и изграждане на главен клон ІІ, които са част от техническия проект за изграждане на канализационна система на с. Мерданя.

Обща стойност на проекта:

5 849 075.00 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |