This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия:

№ BG051PO002/10/2.5-01

Основни дейности по проекта:

- Проучване и анализ на съществуващите към момента практики в сферата на управление на човешките ресурси в четирите общини в България, Италия и Унгария с оглед внедряване на конкретни приложими добри практики.  

- Експертна оценка (Needs assessment) на нуждите от административен персонал в ОА Лясковец и Тетевен и на нуждите от реорганизация на принципите и практиките по управление на човешките ресурси  

- Идентифициране и трансфер на конкретни добри практики от България, Унгария и Италия в сферата на: сформиране на екип, обслужване на гражданите, политики за качествено управление на човешките ресурси, устойчиво развитие и мотивация на работещите в общинските администрации  

- Тристранен обмен на експерти и служители в ОА  

- Организиране и провеждане на обучителни посещения (учебни пътувания) на експерти от звената за управление на човешките ресурси на ОА Тетевен и ОА Лясковец.  

- Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в община Тисафюред (Унгария) и община Ладисполи (Италия)  

- Разработване на „Методология за управление на човешките ресурси” в общините Лясковец и Тетевен.  

- Провеждане на кръгли маси по проблемите, постиженията и перспективите, свързани с подобряването на УЧР в малките европейски общини.  

- Създаване, администриране и устойчиво възпроизводство на транснационална партньорска мрежа от експерти, работещи в областта на управлението на човешките ресурси в общинската администрация на участващите общини от България, Унгария и Италия.

Период на изпълнение:

07.03.2012 - 07.09.2013 г.

Обща стойност на проекта:

387 053,10 лева

Партньор по проекта:

Община Лясковец, Община Тисафюред-Унгария, Община Ладисполи-Италия

Изтегли:
   12.02.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
   11.06.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
   17.06.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
   28.06.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
   05.08.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
   07.08.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
   21.08.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
   30.08.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
   02.09.2013 г. Покана - съграждани

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |