This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Почистване, облагородяване и озеленяване на междублоково пространство в кв. 95, гр. Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Основни дейности по проекта:

• Почистване на площадката в междублоковото пространство; 

• Озеленяване в т.ч.: 

- засаждане 10 броя иглолистни дървета; 

- засаждане 7 броя широколистни дървета; 

- засаждане на 34 броя иглолистни храсти; 

- засаждане на 50 броя широколистни храсти; 

- затревяване и зацветяване. 

• Облагородяване на зоната за отдих, в т.ч. алеи, пейки, възстановени детски съоръжения. 

Обща стойност на проекта:

9997.97 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |