This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Карвинг Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG161PO001/1.1-10/2010/018

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Бюджетна линия:

№ BG161PO001/1.1-10/2010

Основни дейности по проекта:

- Избор на изпълнители за проектните дейности; 

- Дейности за подготовка на събитието с участие на целевите групи и заинтересованите страни; 

- Изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности свързани с организацията и провеждането на иновативно културно събитие "Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство; 

- Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с иновативното културно събитие; 

- Обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития, които са заложени в проекта; 

- Провеждане на иновативното културно събитие - съставено от 30 микросъбития в рамките на 10 дни.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Закупена сцена и модерно сценично оборудване; 

- Извършена рехабилитация на дворно пространство в Музей на гурбетчийското градинарство; 

- Реконструирано площадно пространство пред Музей на гурбетчийското градинарство; 

- Реконструирано и облагородено дворно пространство и навес за експозиция на открито в Музей на гурбетчийското градинарство за създаване на благоприятни условия за експониране и провеждане на иновативното културно събитие; 

- Възстановено в реални размери „Градинарско колело” (долап) в Музей на гурбетчийското градинарство; 

- Проведени два фестивала на карвинг изкуството.

Период на изпълнение:

09.08.2011 - 09.08.2013 г.

Обща стойност на проекта:

485 386.32 лева

Собствен принос:

24 269.32 лева

Партньор по проекта:

Народно читалище "Земеделец-1899", с. Козаревец

Изтегли:
   Д-р Ивелина Гецова подписа договор за финансиране на проект Карвинг- Фестивал „Лясковец - Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по Оперативна програма „Регионално развитие”
   20.04.2012 г. Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка „Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Карвинг фестивал”
   20.04.2012 г. Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СРР на обект: „Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”
   16.04.2013 г. Програма за провеждането на втория Карвинг - Фестивал, по проект„Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”
   17.05.2013 г. Лясковец посреща втория „Карвинг фестивал”
   20.05.2013 г. Карвинг фестивалът в Лясковец е мост между поколенията
   15.09.2014 г. Лясковец посреща третия „Карвинг фестивал”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |