This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип - „Съботно – неделна грижа за деца и родители”

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG 051PO001-5.2.06-0137-C-0001

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Бюджетна линия:

№ BG051PO001-5.2.06

Основни дейности по проекта:

Проектът включва разработване на модел за предоставяне на социални услуги от нов тип и програми за медицинска, професионална и социална рехабилитация на хора с увреждания, деца и техните семейства, ще бъде направена подготовка на помещение за предоставяне на съботно-неделни грижи, също така се предвижда да се направи обучение на екипи за работа в Центъра за съботно-неделна грижа и да бъде стартирана официално новата иновативна социална услуга „Съботно-неделна грижа за деца и родители” на територията на Община Лясковец. С настоящия проект ще се даде възможност за предлагането на нов тип услугата съботно неделна грижа в рамките на 12 месеца, която услуга се предвижда да бъде предоставяна в обособени помещения на детска градина „Славейче”, гр.Лясковец. По проекта ще бъдат обхванати деца и лица с умствени, физически и сетивни затруднения от гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец, гр. Велико Търново и региона, родители и близки на деца умствени, физически и сетивни затруднения, социална мрежа от деца и хора с увреждания.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Изработена методика за предоставяне на социална услуга „Съботно-неделна грижа за деца и родители”. 

- Разработени и приложени 6 програми за медицинска рехабилитация, 4 програми за професионална рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните семейства и 6 програми за социална рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните семейства на 80 деца и 120 лица с увреждания и техните родители. 

- Предоставена възможност за пълноценен начин на живот на 80 деца и 120 лица с увреждания и техните родители.  

- Осигурена качествена грижа за децата и лицата с увреждания под наблюдението на добри специалисти, даваща възможност на потребителите за развиване на самостоятелен и независим живот, дадена възможност за отдих и професионално развитие на родителите, което ще помогне за подобряването на тяхното физическо и психическо здраве и интегриране в обществото.  

- Създаден 1 Център за съботно-неделни грижи. 

- Създадена мотивационна среда в общността за комуникация с децата и хората с увреждания. 

- Осигурени качествени грижи за всички членове на целевата група. Организирана, развита и предоставена иновативна социална услуга „Съботно-неделна грижа за деца и родители”.

Период на изпълнение:

01.01.2011 - 31.01.2012 г.

Обща стойност на проекта:

117 хил. лева

Партньор по проекта:

Община Лясковец

Изтегли:
   Прессъобщение
   10.02.2011 г. Прессконференция за обявяване старта на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип „Съботно – неделна грижа за деца и родители”
   14.02.2011 г. Официално стартиране на новата иновативна социална услуга съботно неделна грижа за деца и лица с умствени, физически и сетивни затруднения

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |