This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Интегрирано образование - стъпка към самостоятелен начин на живот

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Бюджетна линия:

BG051PO001-4.1.04

Основни дейности по проекта:

Основните дейности по проекта са насочени към консултиране на родителите с психолог и използването на различни видове терапии - съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности. Друга дейност, която се предвижда е с помоща на психолога да бъдат разработени дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности диагностика, терапия и корекция на езиково-говорни нарушения. 

Осъществяване на подготовка на децата за включване при подходящи условия в образователния процес на училищата и подпомагане самоподготовката им. 

Предотвратяване на социалната изолация и дискриминацията на лицата с увреждания.

Обща стойност на проекта:

91 652 лева

Партньор по проекта:

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", НУ "Цани Гинчев” Лясковец и ЦДГ "Славейче"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |