This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Заедно в обучението и игрите, заедно в мечтите

Статус на проекта:

Нефинансиран

Бюджетна линия:

№ BG051PO001-4.1.03

Основни дейности по проекта:

Основните дейности в проекта са насочени към интегриране на учениците от Основно училище „Иван Вазов” в село Добри дял в етнически смесени училища в гр. Лясковец, адаптирането им към учебния процес в етнически смесените училища и създаване на благоприятна приемна среда.

Обща стойност на проекта:

122 037.21 лева

Партньор по проекта:

ЦДГ "Щастливо детство" с. Добри дял, НУ "Никола Козлев" и НУ "Цани Гинчев" гр. Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |