This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG051PO001-5.2.06-0134-С-0001

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Бюджетна линия:

№ BG051PO001-5.2.06

Основни дейности по проекта:

Предвижда да бъде изграден дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст, да бъдат проведени кампании за информираност на обществеността и публичност, да се направи оценка и подбор на персонала, да се направи проучване и оценяване индивидуалните нужди на потребителите целящо изработване на индивидуален подход за качествено предоставяне на услугите за възрастни хора, да бъдат предоставяни комплекс от социални, медицински и образователни услуги в Дневния център и да се постигне развитие в програмата за организиране на свободното време и клубове по интереси. Настоящия проект обхваща възрастни хората в пенсионна възраст в община Лясковец. По-конкретно това са самотни възрастни хора, които са застрашени от социална изолация и попадане в специализирани институции. Част от обхванатите лица са възрастни хора, търсещи подкрепа чрез различни социални и здравни услуги, както и пенсионери с активна гражданска позиция, мотивация и умения за участие в дейностите на дневния център.

Период на изпълнение:

01.01.2011 - 28.02.2012 г.

Обща стойност на проекта:

186 хил. лева

Партньор по проекта:

Фондация „Милениум”

Изтегли:
   Одобрени проекти на Община Лясковец по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 450 хил. лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |