This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Арттерапевтична работилница за деца и младежи със специфични образователни потребности в община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Агенция по заетостта към МТСП

Основни дейности по проекта:

- Проучване, подкрепа, консултиране, информиране и оказване на индивидуална методическа помощ на деца, отпаднали от образователната система или с риск от отпадане;

- Осигуряване на възможности за обучение и развитие, чрез провеждане на работни срещи с педагогическите съвети към училищата и специалисти от „Центъра за социална рехабилитация и интеграция”;

- Предоставяне на превантивна дейност - Формиране на група по интереси – ателие за занимателни дейности: арт терапия и обучения „ на открито”;

- Формиране на група от родители за самоопомощ.

- 2 лица в град Лясковец и 2 лица в село Джулюница

Период на изпълнение:

01.03.2011 - 01.09.2011 г.

Обща стойност на проекта:

7 800 лева

Партньор по проекта:

Отдел „Закрила на детето”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |