This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец – 1899” в село Козаревец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG161PO001/1.1-01/2007/048

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Бюджетна линия:

№ BG161PO001/1.1-01/2007

Основни дейности по проекта:

Проектът включва цялостна реконструкция на читалищната сграда, външен ремонт - ремонт на покрив и фасади, подмяна на дограми, изграждане на подходи за хора с увреждания, вътрешен ремонт, подмяна на ВиК и ел. инсталации, изграждане на нова отоплителна инсталация, оформяна на околно пространство. Модернизацията на читалището включва създаване и развитие на нови услуги, съобразени с потребностите на местното население. Проектът предвижда обособяване на информационен център, зала за етнографски експозиции, ремонт на театралния салон, обособяване на конферентна зала и зали за срещи и творческа дейност на местното население, ремонт на библиотеката и обособяване на читални за деца и възрастни. С осигуреното финансиране ще бъде закупено оборудване за осъществяване на културно-образователните и информационни дейности на читалището, както и за развитие на новите услуги. С реализацията на проекта читалището на село Козаревец ще се превърне в динамично и съвременно средище на местната общност, което да съхрани културната идентичност на селото и да я запази за бъдещите поколения. Предвижда се проектът да бъде реализиран в рамките на 18 месеца, като партньор на общината е читалище „Земеделец-1899” в село Козаревец. В момента се подготвя договора за безвъзмездна финансова помощ и кмета на Община Лясковец очаква в най кратки срокове да бъде поканен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за подписване на договора

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Обособен и оборудван информационен център;

- Доставено оборудване – компютърна и офис техника, копирна машина, мултифункционално устройство;

- Обновена, реконструирана и оборудвана конферентна зала с 45 места за срещи, презентации и конференции;

- Изградена и оборудвана Детска читалня - предназначена за деца и ученици от село Козаревец,които ползват библиотечния фонд на читалище „Земеделец– 1899”;

- Обновен театрален салон с 330 места;

- Инсталирано художествено осветление;

- Изпълнени изисквания за пожарна безопасност на салона;

- Подобрена материална база за провеждане на репетиции и активизиране на творческата самодейност;

- Изградени нови санитарни помещения.

- Обособена зала за експозиции;

- Подобрена енергийна ефективност на сградата – монтаж на PVC дограма, топлоизолация;

- Изградена локална отоплителна инсталация работеща с възобновяем енергиен източник – биомаса;

- Обособени отделни функционални зони за отопление според интензитета на ползване;

- Подобрени условия за развитие на културно-образователна и творческа дейност на територията на Община Лясковец;

- Осигурена достъпна среда за хора в неравнопоставено положение до културно-образователни услуги;

- Целогодишно използване на материално-техническата база на читалище „Земеделец–1899” и възможности за ефективно отопление на сградата;

- Повишен образователен и информационен статус на населението в община Лясковец, чрез осигурен достъп до нови информационни услуги

120 деца и младежи активно участващи в дейностите на читалището и приобщени към общозначимите културни ценности на общността

4500 жители на Община Лясковец ползват подобрената културна инфраструктура на читалище „Земеделец – 1899” годишно;

- Оптимизирани разходи за поддръжка на сградния фонд на публичните сгради в село Козаревец.

Период на изпълнение:

03.02.2009 - 29.12.2010 г.

Обща стойност на проекта:

559 391.78 лева

Партньор по проекта:

Читалище „Земеделец – 1899”, село Козаревец

Изтегли:
   Одобрен проект на Община Лясковец по Оперативна програма „Регионално развитие”
   12.08.2009 Проект „Обновяване и модернизация на Читалище „Земеделец - 1899” в село Козаревец
   29.12.2009 Избран е изпълнител на строително-ремонтни работи по проект "Обновяване и модернизация на читалище "Земеделец-1899" в с. Козаревец"
   26.03.2010 В село Козаревец започва мащабна реконструкция на читалище „Земеделец – 1899” с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”
   21.06.2010 Община Лясковец е одобрена за кредит от Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекта за обновяване и модернизация на читалище „Земеделец - 1899” в село Козаревец
   01.07.2010 В село Козаревец кипи усилена работа по обновяване и модернизация на читалище „Земеделец – 1899”
   03.12.2010 Покана за церемонията по официалното откриване на обновената сграда на читалище „Земеделец – 1899” в село Козаревец
   06.12.2010 Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев посети обновеното читалище в село Козаревец в Община Лясковец
   09.12.2010 В село Козаревец се откри обновеното читалище „Земеделец – 1899” финансирано по Оперативна програма „Регионално развитие”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |