Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Строителство и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи в гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец” - обект в гр. Лясковец; Реконструкция на водопровод и канал по ул. „Никола Козлев” Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Програма ИСПА

Програма ИСПА

Основни дейности по проекта: Изграждане на нов водопровод от полиетиленови тръби ф110, който да замени съществуващия етернитов ф80, подмяна на съществуващи сградни отклонения. Ограничаване на течовете и намаляване загубите на вода по водопреносната мрежа. Подобряване на условията по хигиенните изисквания за водопренасяне. Изграждане на нова канализация от гофрирани РР тръби с по-голям диаметър, която да замени съществуващата от бетонови тръби (на повече от 50 години). Подобряване отвеждането на битовите и дъждовните води в главния колектор по ул. “Васил Левски” и от там в РПСОВ. Премахване проблемите с отвеждане на дъждовните водни количества в някои участъци от улицата. Период на изпълнение: 01.01.2009 - 01.09.2010 г. Обща стойност на проекта: 1 146 405.00 лева