This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Подобряване на общинска пътна мрежа в Община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

BG161PO001/2.1-02/2007/007 от 04.06.2008 г.

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Бюджетна линия:

BG 161 PO 001/2.1-02/2007

Основни дейности по проекта:

Реконструирана и рехабилитирана пътна настилка с дължина 12 км. от четвъртокласната пътна мрежа в Община Лясковец. Подобрени технико-експлоатационни характеристики на две пътни отсечки от общинската пътно –транспортна инфраструктура. Улеснен и подобрен достъп и придвижване на МПС в района на Път ІV-51411 Честово – Козаревец. Повишена безопасност на движение и рязко намален риска от пътнотранспортни произшествия в района на главен път София – Варна. Улеснено и съкратено време за пътуване между село Козаревец и общинския център (средно с 10 минути в едната посока). Подобрен достъп до обект с историческа и културна значимост – манастир „Св. Св.Петър и Павел”. Изградена връзка между град Лясковец и еко-пътека Арбанаси – манастир „Св.Св.Петър и Павел”.

Период на изпълнение:

04.06.2008 - 03.06.2010 г.

Обща стойност на проекта:

3 989 504.53 лева

Собствен принос:

23.49%

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |