Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Фонд Социално подпомагане към МТСП

Фонд Социално подпомагане към МТСП

Основни дейности по проекта: -предоставяне на качествени и навременни социални услуги на територията на Община Лясковец; -подобряване на качеството на живот на 30 лица и семейства в риск; -облекчаване бюджета на социално слабите слоеве на населението, чрез удовлетворяване на техните основни жизнени потребности; -повишено качество на живот на 30 човека в неравностойно положение; -създадени трайни взаимоотношения между партньорите по проекта – Областен съвет на БЧК гр. Велико Търново, Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец и Община Лясковец; -повишена информираност на населението относно възможностите за ползване на новата социална услуга в общността – Обществена трапезария. Период на изпълнение: 01.12.2009 - 30.04.2010 г. Обща стойност на проекта: 8 755.01 лева Собствен принос: 2 300.00 лева