This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Фонд Социално подпомагане към МТСП

Основни дейности по проекта:

-предоставяне на качествени и навременни социални услуги на територията на Община Лясковец;

-подобряване на качеството на живот на 30 лица и семейства в риск;

-облекчаване бюджета на социално слабите слоеве на населението, чрез удовлетворяване на техните основни жизнени потребности; -повишено качество на живот на 30 човека в неравностойно положение;

-създадени трайни взаимоотношения между партньорите по проекта – Областен съвет на БЧК гр. Велико Търново, Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец и Община Лясковец;

-повишена информираност на населението относно възможностите за ползване на новата социална услуга в общността – Обществена трапезария.

Период на изпълнение:

01.12.2009 - 30.04.2010 г.

Обща стойност на проекта:

8 755.01 лева

Собствен принос:

2 300.00 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |