This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 2009 г.

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Агенция по заетостта към МТСП

Основни дейности по проекта:

Комунално-битово обслужване, поддържане на гробищни паркове и стадиони, поддържане на общински сгради и терени; поддържане паметниците на културата; социални дейности, в подкрепа на МКБППМН.

Разкрити 23 работни места за лица от гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя.

Период на изпълнение:

01.01.2009 - 31.12.2009 г.

Обща стойност на проекта:

101 952.71 лева

Собствен принос:

43 126.78 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |