Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Рехабилитация на ул. „Васил Левски” Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 19.06.2007 г.

Източник на финансиране:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Основни дейности по проекта: Подобряване качеството на живот и работна среда в гр. Лясковец чрез по-добра достъпност и мобилност на работната сила, увеличаване на достъпа до различни видове услуги и сближаване между отделните райони; Получаване на висококачествени транспортни услуги от гледна точка на безопасността на движение в центъра на гр. Лясковец и съкращаване продължителността на пътуване. По-бърз достъп на работещите до двете промишлени зони на гр. Лясковец; По-добра интеграция и достъпност до административните, здравните, образователните, спортни и културни заведения в гр. Лясковец; Подобряване на достъпа до културно-историческите обекти и паметници на културата. Период на изпълнение: 19.06.2007 - 30.09.2007 г. Обща стойност на проекта: 2 435 238.00 лева