This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Рехабилитация на ул. „Васил Левски”

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

Договор от 19.06.2007 г.

Източник на финансиране:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Основни дейности по проекта:

Подобряване качеството на живот и работна среда в гр. Лясковец чрез по-добра достъпност и мобилност на работната сила, увеличаване на достъпа до различни видове услуги и сближаване между отделните райони;

Получаване на висококачествени транспортни услуги от гледна точка на безопасността на движение в центъра на гр. Лясковец и съкращаване продължителността на пътуване. По-бърз достъп на работещите до двете промишлени зони на гр. Лясковец;

По-добра интеграция и достъпност до административните, здравните, образователните, спортни и културни заведения в гр. Лясковец;

Подобряване на достъпа до културно-историческите обекти и паметници на културата.

Период на изпълнение:

19.06.2007 - 30.09.2007 г.

Обща стойност на проекта:

2 435 238.00 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |