This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Изграждане Канализационна мрежа град Лясковец - ІІ етап

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

Договор от 20.11.2006 г.

Източник на финансиране:

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Основни дейности по проекта:

Изграждане на канализационна мрежа по улица с о.т. 700-905, кв.125-130-128 по плана на Промишлената зона на гр.Лясковец, както и изграждане на канализация за отвеждане на битовите води по улици на бивш стопански двор между кв. 125, 126, 127, 128, 129 и 130 от 1136.00 м

Период на изпълнение:

20.11.2006 - 20.02.2007 г.

Обща стойност на проекта:

119 086.00 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |