Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Изграждане Канализационна мрежа град Лясковец - ІІ етап Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 20.11.2006 г.

Източник на финансиране:
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Основни дейности по проекта: Изграждане на канализационна мрежа по улица с о.т. 700-905, кв.125-130-128 по плана на Промишлената зона на гр.Лясковец, както и изграждане на канализация за отвеждане на битовите води по улици на бивш стопански двор между кв. 125, 126, 127, 128, 129 и 130 от 1136.00 м Период на изпълнение: 20.11.2006 - 20.02.2007 г. Обща стойност на проекта: 119 086.00 лева