Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Арттерапевтичен център за деца и лица в психосоциален риск Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 18.05.2007 г.

Източник на финансиране:
Министерство на труда и социалната политика

Министерство на труда и социалната политика

Основни дейности по проекта: Осигуряване на заетост на трима квалифицирани специалисти; Придобиване на професионална квалификация и опит на назначените; Намаляване на психосоциалния риск сред децата, учениците и лицата, нуждаещи се от социализация, ресоциализация, социална интеграция и психосоциална помощ. Период на изпълнение: 01.03.2007 - 31.12.2007 г. Обща стойност на проекта: 6 154.00 лева Собствен принос: 11%