Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Национална програма за хора с увреждания Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 01.03.2007 г.

Източник на финансиране:
Министерство на труда и социалната политика

Министерство на труда и социалната политика

Основни дейности по проекта: Предоставяне на качествени услуги в семейна среда и тежко болни самотни хора; Осигуряване на необходимата помощ на хора в неравностойно социално положение за задоволяване на ежедневните потребности; Осигуряване на заетост на пълно работно време на наетите трудоспособни безработни и повишаване на пригодността им. Период на изпълнение: 01.03.2007 - 31.12.2007 г. Обща стойност на проекта: 3 712.47 лева Собствен принос: 21%