Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Национална програма „От социални помощи към заетост” Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 21.12.2006 г.

Източник на финансиране:
Агенция по заетостта към МТСП

Агенция по заетостта към МТСП

Основни дейности по проекта: Засаждане на различни почво-покривни и храстови видове; Ремонт на настилки от тротоарни плочки; Ремонт дворни пространства на гробищни паркове; Основно почистване на канали за отводняване, минаващи през населени места; Организиране и осъществяване на Домашен социален патронаж; Охрана на селскостопанска продукция; Организиране и реализация на мероприятия за подпомагане на деца на социално слаби родители и деца,регистрирани в ДСП. Период на изпълнение: 21.12.2006 - 31.12.2007 г. Обща стойност на проекта: 151 285.10 лева Собствен принос: 37%