Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Консултативен център за деца и семейства със социални проблеми. Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Фондация „Каунтърпарт Интернешънъл”

Фондация „Каунтърпарт Интернешънъл”

Основни дейности по проекта: Създаване на консултативен център. Оказване на социално-посредническа и психическа помощ. Намален брой деца, отпаднали от образователната система. Изграден модел за взаимодействие и ефективна работа с деца с асоциално поведение. Период на изпълнение: 01.05.2006 - 31.05.2007 г. Обща стойност на проекта: 15 600.00 лева Собствен принос: 50%