Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Благоустрояване и ремонт на територията на община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 13.05.2003 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на ООН - ПРООН (UNDP)

Програма за развитие на ООН - ПРООН (UNDP)

Основни дейности по проекта: Благоустрояване район около манастир “Св.Св.Петър и Павел” гр.Лясковец; Благоустрояване ансамбъл “Ланджов двор” Благоустрояване централен градски площад; Ремонт читалище “Напредък-1870” гр.Лясковец; Ремонт административна сграда на Община Лясковец; Ремонт фасади, покрив на кино “Христо Ботев” гр.Лясковец. Период на изпълнение: 13.05.2003 - 13.09.2003 г. Обща стойност на проекта: 200 000.00 лева Собствен принос: 50%