Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проектът на Община Лясковец за реконструкция и модернизация на уличното осветление е одобрен за финансиране 05.07.2024 Проектът на Община Лясковец за реконструкция и модернизация на уличното осветление е одобрен за финансиране Мащабният проект „Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в община Лясковец“ вече одобрен за финансиране. Той обхваща всички населени места в Лясковска община - град Лясковец и съставните на общината пет села - Джулюница, Драгижево, Добри Дял, Козаревец и Мерданя, а финансирането се отпуска по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ към Министерство на енергетиката. Уличното осветление играе решаваща роля за безопасността и сигурността на гражданите на територията на Община Лясковец. Основната цел на проектно предложение е насочена към повишаване на енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. С реализацията на проекта ще се подобрят условията на живот на населението, както и ще се осигури комфорт за гостите, преминаващи през град Лясковец и петте села при придвижване в тъмните часове на денонощието, намаляване на пътно-транспортните произшествия, намаляване на битовата престъпност - посегателствата срещу собствеността и личността. Това от своя страна ще доведе до повишаване качеството на живот, по-добри възможности за задържане на активното население и привличане на инвестиции. Проектът е на обща стойност 1 565 964.00 лева с ДДС. Инвестиционният проект предвижда: подмяна на съществуващите улични и паркови осветителни тела с нови енергийно-ефективни светодиодни (LED), монтаж на нови осветителни тела на съществуващи стълбове за осигуряване на необходимата равномерност на осветлението, нови табла за управление на системата за улично осветление, частична подмяна на стълбове и кабели. Предстои сключване на споразумение за финансиране, избор на изпълнител по реда на ЗОП и стартиране на ремонтните дейности по реализиране на проекта.