Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Образователното министерство отпусна средства за ремонт на физкултурния салон в НУ „Цани Гинчев“ 20.02.2024 Образователното министерство отпусна средства за ремонт на физкултурния салон в НУ „Цани Гинчев“ Лясковското начално училище „Цани Гинчев“, заедно със свищовското СУ „Цветан Радославов“ са единствените в област В. Търново, които спечелиха финансиране от Министерството на образованието по Модул 2 - „Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони“. Средствата са по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 година. Основна цел на образователната програма е подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците. Една немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на нормални учебни часове по физическо възпитание и спорт и изпитват затруднения при реализиране на спортните дейности. Това намалява възможностите за двигателна активност на учениците и участието им в спортни дейности, а спортуването е пряко обвързано със здравословното състояние на децата. Целта на програмата е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата, чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовни часове, така и за спортуване извън учебния план. Средствата, които са отпуснати на НУ „Цани Гинчев“, град Лясковец са 590 300 лева. Предвидените дейности включват цялостен ремонт на съществуващия физкултурен салон, разширяване на помещението, изпълнение на мерки за енергийна ефективност - поставяне на външна топлоизолация, топлоизолация на покрив и подмяна на дограма, вътрешен ремонт (подмяна на спортна настилка, подмяна на съществуващи остарели инсталации, боядисване, доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане, основен ремонт на съблекалните, модернизиране на санитарните помещения, изграждане на достъпна архитектурна среда, изпълнение на инвеститорски контрол.