Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Местната комисия проведе кампания сред учениците по повод месеца на трезвеността и Световния ден за борба с тормоза 19.02.2024 Местната комисия проведе кампания сред учениците по повод месеца на трезвеността и Световния ден за борба с тормоза На 19-ти февруари Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец в партньорство с училищните ръководства на СУ „Максим Райкович“ - гр. Лясковец и на ОбУ „П. Р. Славейков“- с. Джулюница, отбеляза месеца на трезвеността и предстоящия Световен ден за борба с тормоза в училище. Това стана в рамките на план-програмата на Комисията и във връзка с превенцията на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2024 година. Цветомила Берова, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Медицинското лице на СУ „Максим Райкович“ Мариета Банова посетиха шестите класове при СУ „Максим Райкович“. Те изнесоха открит урок, включващ презентация на тема „Алкохола и неговото негативно влияние върху човека за здравето и социума, и забраната за неговата употреба и закупуване от страна на деца според Закона за закрила на детето“. Поднесоха пред учениците и здравна информация за алкохола и неговото влияние. По повод Световния ден за борба с тормоза в училище, познат още като ден на розовата фланелка, на подрастващите беше направена анонимна анкета за нивата на агресия. В нея те бяха попитани и колко често са се срещали с агресивно поведение в училище и извън него. Презентацията бе предоставена и на класния ръководител на учениците от шести клас в ОбУ „П. Р. Славейков“ – с. Джулюница. Информационната кампания на децата от шести клас, учещи в училищата на територията на Община Лясковец, се състоя в рамките на часовете на класния ръководител. Представителят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, запозна учениците с част от предстоящите превантивни дейности, включени в план-програмата за дейността на същата за 2024 година и призова за активно участие подрастващите. Заместник-кметът Емилия Жилиева - Председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, изказва благодарност към ръководствата на двете училища за доброто партньорство в общата им кауза, подрастващите да растат здрави, отговорни и развиващи се личности.