Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец подкрепя 121 нуждаещи се граждани чрез изпълнението на проект „Грижа в дома“ 12.04.2023 Община Лясковец подкрепя 121 нуждаещи се граждани чрез изпълнението на проект „Грижа в дома“ В Община Лясковец стартира Проект BG05SFPR002-2.001-0150 „Грижа в дома в Община Лясковец”, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., финансирана от Европейския социален фонд плюс. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 395 617 лв, в т. ч. средства от ЕСФ+ 336 275 лв. и национално съфинансиране 59 342 лв. Основната цел на проекта е да осигури подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. С реализацията на проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности. Услугите, предоставяни в домашна среда са с широк спектър - придружаване при лекар и закупуване на лекарства, консултации със специалист и/или настаняване в болница, заплащане със средства на потребителите на сметки и такси за консумирана ел. енергия, телефон, телевизия, данъци и други, закупуване със средства на потребителите на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, попълване на формуляри, декларации, молби и др. и осигуряване на социални контакти. В рамките на проекта е предвидено и оказване на подкрепа в домашна среда от медицински специалист – измерване на кръвно налягане, на кръвна захар, поставяне на инжекции (по предписание на лекар), смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др. За желаещите потребители е осигурена и подкрепа от психолог за преодоляване на психологични проблеми и грижа за психичното здраве. В началото на месец март стартираха информационни срещи в петте кметства на територията на Общината, в седемте клуба на пенсионера в Лясковец и по селата, както и в лясковския клуб на инвалида. По време на срещите бе предоставена информация за целите на проекта. Приемът на документи за потребители на социални услуги и на документи за служители, които да предоставят социалните услуги бе осъществен още през март. Подборът беше по документи и чрез интервю, като бяха одобрени 15 лица, които да бъдат наети на трудови договори за реализация на дейностите по проекта, като им бе направено и предварително обучение. Извършена бе и оценка на потребностите на 121 лица, кандидати за потребители на социални услуги. В град Лясковец 11 лица ще предоставят социални услуги, трима са асистентите в Джулюница, един - в Добри дял, а в село Мерданя ще се предоставят само медицински услуги. В селата Козаревец и Драгижево, от социалните услуги „Грижа в дома“ няма да се възползва никой, поради липса на кандидати за потребители и кандидати за изпълнители. За изпълнението на проекта при обгрижване на потребителите са наети три медицински сестри, социален работник и психолог. Наети са и две лица, които ще бъдат екип за управление на услугата. Предоставянето на почасовите здравно-социални услуги в домашна среда ще продължи 12 месеца, като потребителите няма да заплащат такса. От 3-ти април от услугите вече се възползват 121 нуждаещи се граждани на Община Лясковец. В Лясковец те са 67 лица, от които 22-ма желаят и ползване на психологически консултации и също толкова лица ще бъдат обгрижвани от медицинска сестра. В Джулюница от социален асистент ще бъдат обслужвани 30 души, като 23-ма ще ползват и медицинската услуга. В село Добри дял желаещите да се възползват от грижа в дома са 7 лица, като шест от тях ще приемат и медицинска услуга, а в Мерданя желание да бъдат обгрижвани от медицинско лице са заявили 17 болни, възрастни и нуждаещи се от помощ жители.