Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 9 ноември 2022 г. 07.11.2022 На основание чл.25, т.1, чл.23, ал.4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.11.2022 г. (сряда), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Предоставяне на информация от Кмета на Община Лясковец за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Лясковец в частта: Функция 06 – ЖС, БКС, ООС - Изграждане на 5 бр. повдигнати пешеходни пътеки в гр. Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец