Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 септември 2022 г. 13.09.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.09.2022 г. (сряда), от 17:40 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2023 - 2025 година. 2. Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от наводнението в община Карлово.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец