Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Нашето начално училище "Цани Гинчев" е сред новите "Училища за пример" 25.08.2021 Нашето начално училище "Цани Гинчев" е сред новите "Училища за пример" Началното ни училище, което само преди два месеца стана носител на Общинската годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието, сега ще разработва и прилага нови практики за преподаване и управление с програмата „Училища за пример” на фондация „Заедно в час”. НУ „Цани Гинчев”, град Лясковец е част от втория випуск на програмата „Училища за пример” и то е първото от цялата Великотърновска област, включено в инициативата. В новия випуск на „Училища за пример“ влизат 27 училища от 18 области от 21 населени места на страната. В новия випуск има две начални училища, 14 основни, 3 средни училища, 4 професионални гимназии, две математически, една търговска гимназия и едно спортно училище. Те са избрани от 99 кандидатури на училища от цялата страна, които комисията по подбор е оценила като много силни. Програмата е двугодишна и подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Новите училища се присъединяват към още над 20, които продължават развитието си във втората година на програмата. С новия випуск „Училища за пример”, работа за пръв път, освен Лясковското най-старо училище, ще започнат и други училища от регионите на Русе, Силистра, Ловеч, Кюстендил, Монтана и Сливен. Първите обучения в програмата за новата учебна година вече се провеждат. В тях се включват над 150 директори, заместник-директори, главни, старши и други учители, избрани от училищата, като се набляга на обучение върху принципите на разпределеното лидерство, или как повече хора могат да мислят и поемат отговорност за качеството на преподаване и учене в училище. Екипите от втора година на програмата пък се обучават как да развиват чувствителност към културните различия, как да се научат на по-задълбочено разбиране за понятията „дискриминация” и „потисничество”, ще прилагат и училищни политики за подкрепа на многообразието. „Заедно в час” е неправителствена организация, която вече 10 години работи за осигуряване равен достъп до качествено образование за всяко дете. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. „Заедно в час“ е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. В резултат на спечелената програма от втори випуск „Училище за пример“, директорът Диана Петкова сподели: „Гордеем се! Стартирахме участието на нашето училище в програмата „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“ с обучение на лидерския екип. От името на екипа на НУ “Цани Гинчев” благодаря за поздравите! Всичко постигаме заедно, с много вдъхновение и стремеж всяко дете да бъде успешно, подкрепено и щастливо! Ще продължим напред още по-мотивирани и силни!“.