This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 септември 2020 г.

 

11.09.2020:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 септември 2020 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.09.2020 г. (понеделник), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2021 - 2023 г. 

 

 

Георги Петров 

Председател на Общински съвет – Лясковец 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |