This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Започна основен ремонт на сградата към спортния комплекс на стадиона

 

17.08.2020:
Започна основен ремонт на сградата към спортния комплекс на стадиона

От 12 август 2020 година в Лясковец започна основен ремонт на обслужващата сграда към спортния комплекс на града с финансиране по проект „Красива България“. Това е втория етап от ремонта на сградата, като в резултат се предвижда тя да бъде цялостно реконструирана и да осигурява съвременни условия за спортна дейност.  

Проектът „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2” е финансиран по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта е 161 520 лева, от които 77 530 лева са от „Красива България“ и 83 990 лева от бюджета на община Лясковец, съгласно подписано споразумение №РД 09-23 от 12.02.2020 година.  

Сградата е двуетажна, монолитна, със стоманобетонов скелет и ограждащи конструкции от едри тухли, с разгъната застроена площ 430,13 кв.м. Функционира като спортно-битова сграда, ползваща се от спортните клубове за тренировъчна дейност, от ползвателите на стадиона и спортните площадки, както и от спортистите, треньорите и съдиите при провеждане на футболни мачове и други спортни прояви. В момента сградата е неизползваема, поради сериозни течове и увреждания в слоевете на покрива, на елементите на интериора, като е опасно увредена и електрическата инсталация.  

Проектът предвижда да се подобрят енергийните характеристики на сградата, като се положи топлоизолация по външните оградни елементи и се подмени съществуващата дървена дограма. Предвидено е полагане на външна силиконова мазилка, цялостен вътрешен ремонт, в това число - монтаж на гипскартон, подмяна на ВиК инсталация, ремонт на канализация. Това е поредна инвестиция на община Лясковец в подобряване на спортната инфраструктура на територията на общината, което ще допринесе за създаване на съвременни условия за спортна и физическа активност на жителите и гостите на града.  

При изпълнение на строително-ремонтните работи ще бъде създадена заетост за три безработни лица за срок от три месеца при изпълнение на договора. Изпълнител на строително-ремонтните работи е фирма „Стройко“ ООД, а строителният надзор се осъществява от „Евро Инвест Консулт“. Проектант на обекта е „АдиСофт“ ЕООД.

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |