This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 юли 2020 г.

 

10.07.2020:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 юли 2020 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.07.2020 г. (вторник), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г. 

2. План за дейността на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2020 г. 

3. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание. 

 

Георги Петров 

Председател на Общински съвет – Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |