This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 май 2020 г.

 

13.05.2020:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 май 2020 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.05.2020 г. (четвъртък), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание. 

 

2. Провеждането на тържествени, културни и спортни мероприятия по повод празника на град Лясковец – 29 юни, включени в Културния календар на Община Лясковец и в Календарната план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за времето до отмяна на забраната за масови мероприятия. 

 

Георги Петров 

Председател на Общински съвет – Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |