This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 март 2020 г.

 

16.03.2020:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 март 2020 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.03.2020 г. (четвъртък), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание. 

2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 

 

 

Георги Петров 

Председател на Общински съвет – Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |