Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Четири читалищни библиотеки от Община Лясковец получиха финансиране за нови книги 06.12.2019 Четири читалищни библиотеки от Община Лясковец получиха финансиране за нови книги Министерството на културата одобри проектите на читалища от Община Лясковец, които кандидатстваха по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“. В Министерството на културата за втора поредна година бе обявена конкурсна сесия по програмата за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници. Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните колекции за насърчаване интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. Право на участие имаха обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 2018 г. Участието е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите. Проектното предложение включваше книги, периодични издания и други информационни източници, включително и на електронни носители от областите художествена литература, детска литература, публицистика, литературна критика и литературна история, история и краеведски изследвания, справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката, периодични издания в областта на литературата и културата. В проектните предложения можеха да се включат 20% произведения на български автори. Книгите и информационните източници, включени в проектните предложения обхващаха максимално широк кръг издателства, регистрирани съгласно българското законодателство. Заглавията от едно издателство, включени в едно проектно предложение не можеха да надвишават 10% от общия брой заглавия по него. За читалищни библиотеки общата стойност на всеки проект бе до 1200 лв. Министерството на културата подкрепя финансово 90% от общата стойност на проекта, а кандидатстващата библиотека бе длъжна да осигури останалите 10% от други приходоизточници. Крайният срок за подаване на проектите бе 29 юли 2019 г. На първата конкурсна сесия от община Лясковец бяха одобрени проектите на трите библиотеки при читалищата в град Лясковец и селата Козаревец и Драгижево. На втората конкурсна сесия одобрение получиха читалищата в Лясковец, Драгижево и Джулюница. Библиотеката на лясковското читалище „Напредък-1870” реализира успешно проекта и на първата сесия получи финансиране в размер на 1078.91 лв. В резултат на това са закупени 107 екземпляра книги на стойност 1400 лв. Книгите са на разположение на всички любители на интересните четива и вече ги очакват, а по-късно ще бъдат закупени и още с одобрената сума от втората конкурсна сесия, която е още 1078.60 лв. Библиотеката при НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево също получи две финансирания, като първото бе 1110. 28 лв. и бяха закупени 92 книги, а до края на годината ще бъдат закупени още на стойност 449.98 лв. Козаревската библиотека при читалище „Земеделец-1899” е с одобрен проект за 1068.65 лв. и вече са осигурени 88 нови книги от 21 издателства, разпределени в 11 отдела на библиотеката. На втора конкурсна сесия одобрение получи и проектът на библиотеката при джулюнското читалище „Пробуждане-1896”, в размер на 961. 95 лв, с която сума предстои да бъде обогатен и библиотечният фонд в Джулюница.