Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект за безопасността на децата по пътищата приключиха в детска градина "Радост" 25.11.2019 Проект за безопасността на децата по пътищата приключиха в детска градина "Радост" Лясковската детска градина „Радост” успешно осъществи втори проект по платформа АГОРА. Миналата година Сдружение „ Училищно настоятелство при детска градина „Радост”-Лясковец”, реализира проект „Да градим с мисъл и творим с чувство”, разработен в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от фондация „Америка за България”, платформа АГОРА и Община Лясковец. През 2019 година, при второто издание на проект, училищното настоятелство внесе проектно предложение „Да опазим децата на улицата”, разработено с участници от местната общност, екипа на ДГ „Радост“ и родителите и достойно го защити и реализира в рамките на два месеца. Координатор на проекта бе Габриела Иванова – директор на ДГ „Радост”, а изпълнението стана с помощта на 23-ма доброволци – учители, родители и жители от квартала на детската градина. Целта на проекта бе насърчаване участието на активната родителска общност при решаване на проблеми, свързани с възпитание на транспортна култура и формиране на умения и начин на поведение за опазване здравето и живота на децата като участници в движението по пътищата. Със закупуването на мобилната площадка по Безопасност на движението по пътищата се активизира участието с доброволен труд на родители, учители и граждани при оборудването й. Родителите с доброволен труд и лични средства подготвиха площадката с два мобилни светофара и комплект пътни знаци, 6 броя детски велосипеди, чрез които нагледно се извърши обучението. Направена бе и среща със служител от пътна полиция и беседа за практическо проиграване правилата за движение. Децата от детската градина участваха като пешеходци или велосипедисти в пътното движение и приложиха на практика правилата за безопасно придвижване. Чрез включването на целевите групи – децата от другите детски градини на територията на нашия град, се подобри диалога на сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост”, Лясковец” с неправителствения сектор. С реализирането на проект „Да опазим децата на улицата” се повиши гражданското участие при вземане на решения, касаещи организирането и провеждането на дейности в детската градина, което донесе бъдещи ползи в посока подобряване качеството на живот на децата. Придобитото оборудване по проекта е в полза на децата за подготовката им и получаването на знания за Безопасност на движението по пътищата, което ще им помага и в бъдеще, когато станат ученици и застанат сами на пътя.