Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 18 ноември 2019 г. 15.11.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 18.11.2019 г. (понеделник), от 17:45 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Създаване постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец