Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Д-р Гецова, новите общински съветници и кметове на кметства ще положат клетва 04.11.2019 Д-р Гецова, новите общински съветници и кметове на кметства ще положат клетва Новата местна законодателна и изпълнителна власт в Лясковец ще положи клетва на първо заседание, свикано от Областния управител на Велико Търново. Първото заседание на Общински съвет-Лясковец за мандат 2019-2023 година е насрочено със заповед на проф. д-р Любомира Попова за 6 ноември от 14:00 часа и ще се проведе в Залата на Община Лясковец. Д-р Ивелина Гецова ще положи клетва за встъпване в длъжност за пети мандат като кмет на Община Лясковец, заедно с новоизбраните общински съветници и кметове на Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя. Това ще стане в присъствието на Областния управител, на председателя на Общинската избирателна комисия, на гости, медии, служители на общинска администрация и граждани. На първото за новия мандат тържествено заседание на Общински съвет-Лясковец ще бъде избран и председателят на Общински съвет-Лясковец, който ще ръководи местния парламент през следващите четири години.

Заповед на Областен управител ОА04-8015