Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за участие в информационни срещи на територията на МИГ "Лясковец - Стражица" 29.10.2019 Във връзка с изпълнението на СВОМР на МИГ "Лясковец - Стражица" се организират отворени „кръгли маси” за участие на всички заинтересовани страни и бенефициенти. На срещите МИГ ще информира участниците относно изпълнението на СВОМР, ще отговаря на въпроси, ще дава разяснения, ще фасилитира дебати между участниците и др. В края на всяка „кръгла маса” МИГ ще обобщава и публикува на своя сайт резултатите от събитието.

Покана за участие в информационни срещи на територията на МИГ "Лясковец - Стражица"