This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информация за провеждане на проучвания на територията на МИГ "Лясковец - Стражица"

 

14.10.2019:
Информация за провеждане на проучвания на територията на МИГ "Лясковец - Стражица"

Уважаеми дами и господа, бенефициенти към МИГ, представители на местната общност, заинтересовани страни, членове на МИГ и приятели! 

 

МИГ "Лясковец-Стражица" ви уведомява, че в момента на територията на общините Лясковец и Стражица, съвместно с фирма "Интегрити Консултинг"ООД се провеждат следните проучвания за нуждите на нашата организация: 

1.Анализ/изследване с две подтеми: 

- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в частния сектор и сектора на селското стопанство. Мнения, резултати, заключения, препоръки. 

- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в публичния / НПО сектор. Мнения, резултати, заключения, препоръки. 

2. Анализ/изследване за формите и методите за обществено включване на местна общност, местни лидери и заинтересовани страни в прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ. 

3. „Анализ на средата в която МИГ прилага Стратегия за местно развитие. Устойчивост на предоставените инвестиции. Проблеми, рискове и предизвикателства при реализиране на проектите, финансирани от МИГ. Разработване на План за устойчивост на постигнатите резултати до края на периода за мониторинг“. 

Период на проучванията: 10.10.2019 г. - 30.11.2019 г. 

Как може да участвате: чрез попълване на специализирани въпросници и анкети, чрез участие във фокус-групи, чрез предоставяне на информация по темите в нашия офис. 

За попълване на въпросници и анкетни карти по темите на проучванията, може да заявите интерес по ел.поща: mig_zaedno@abv.bg. 

Вашето мнение и идеи са важни за дейността на МИГ "Лясковец-Стражица"! Участвайте и споделете сега!

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |